Đặt vé

Nhanh

Thông tin giá vé

  • Giá vào cổng: 135.000đ/vé
  • Phụ thu ngày lễ: 0đ/vé
  • Tổng số vé: 01 vé
  • Tổng thanh toán: 135.000đ

Bao gồm

  • Vé vào cổng
  • Từ 08:00 đến 16:30
  • 01 Softdrink
  • Miễn phí hồ bơi và các trò chơi thể thao dưới nước
page.booking